X

דצמבר 2017


הדלקת נרות ומפגש חברים ת”א-יפו, שד’ ירושלים 90  : יום ד’ 13.12, שעה 19:00

הדלקת נרות ברחבת עיריית קרית ביאליק : יום ד’ 13.12, שעה 11:30

הדלקת נרות בסניף הליכוד חולון, רח’ סוקולוב 51 : יום ב’ 18.12, שעה 19:00