“הפנומן שהיטה את זרם ההסטוריה”. דברי ח”כ גדעון סער במליאת הכנסת ב״יום הרצל”