X

הרפורמה משנה לחלוטין את תמונת השכר של המורה בישראל. למורים מגיע שכר ראוי

2011

הרפורמה משנה לחלוטין את תמונת השכר של המורה בישראל. למורים מגיע שכר ראוי

זה אחד הימים המאושרים עבורי כשר חינוך, ואחד הימים החשובים למדינת ישראל. הרפורמה משנה לחלוטין את תמונת השכר של המורה בישראל. למורים מגיע שכר ראוי, ויש לזה זיקה להגדלת הביקושים להוראה.

“אני רוצה לקרוא לצעירים מוכשרים, אידיאליסטים, ללכת להוראה, ללכת לחינוך. אם אנחנו רוצים להבטיח את עתיד המדינה, אין מקום שאפשר להשפיע בו יותר, על הילדים ועל החברה, מאשר העיסוק בהוראה. כמו שהתחלנו לראות גידול בביקושים בעקבות אופק חדש, אני מקווה שנראה את זה עוד יותר עכשיו.

“הכלים למדידה ולתגמול דיפרנציאלי הם כלים הכרחיים. זה דבר חיוני אם רוצים מערכת חינוך ציבורית מצוינת. אני משוכנע שאם הממשלות הבאות יפעלו לפי המתווים הללו נשתלב בין מערכות החינוך המובילות בעולם. אין שום סיבה שלא נהיה שם ואני מאמין שנהיה.