אחדות היא מרכיב בעוצמה הלאומית שלנו. מתוך דברי היום בכנס ״כלכליסט״

חלק הנאום:

הנאום המלא: