מערכת החינוך נוגעת בכל אחד מאיתנו ומשפיעה על היקרים לנו מכל, — ילדינו. באופן אישי, ליבי ילווה ביום חמישי את בני הקטן לגן הילדים ואת בתי הבכורה, שבחרה בחינוך ובהוראה כייעוד.

מערכת החינוך נוגעת בכל אחד מאיתנו ומשפיעה על היקרים לנו מכל, — ילדינו. באופן אישי, ליבי ילווה ביום חמישי את בני הקטן לגן הילדים ואת בתי הבכורה, שבחרה בחינוך ובהוראה כייעוד.

את ילדינו אנו מלמדים להפריד עיקר מטפל, לדעת לנתח בעיות מורכבות ולהתמודד עימן. זה בדיוק מה שאנו נדרשים לעשות גם כדי להבטיח את הצלחת מערכת החינוך שלנו, שהיא המפתח לעתידנו הלאומי.

והעיקר הוא פשוט: הצלחת מערכת חינוך, כל מערכת חינוך, תלויה באיכות מוריה יותר מאשר בכל דבר אחר. מחקרים מאוששים את המסקנה הברורה הזאת, שמורה טוב עושה את ההבדל. כמעט כל המדינות המערביות התמודדו בעשורים האחרונים עם אותה בעיה של ירידת הביקוש להוראה וירידת קרנו של המקצוע. הדרך להצלחה עוברת בהכרח ביכולת לשנות מגמה זאת.

על כן, מוקד המדיניות של שרי חינוך בראייה ארוכת טווח חייב להיות מאמץ גדול, מתמשך ושיטתי ליצירת התנאים להעלאת הביקוש להוראה בכל הגילים — מגני הילדים ועד החטיבות העליונות. כמובן חשוב גם להשקיע מאמץ בהשבחת סגל מנהלי בתי־הספר. במידה רבה זה פשוט יותר, משום שקבוצת המטרה קטנה בהרבה. מנהל מוצלח “מרים” מוסד חינוכי, ולהפך.

בתקופת כהונתי כשר החינוך בוצעו שתי רפורמות גדולות: האחת “אופק חדש” שנחתמה בתקופת קודמתי, והשנייה “עוז לתמורה” שנחתמה בתקופתי. הרפורמות האלה יצקו יסודות להיחלצות מערכת החינוך מהמשבר ארוך השנים שבו הייתה נתונה. מרכיבי הרפורמות, ובהם העלאה משמעותית בשכר המורים, שעות לימוד פרטניות בקבוצות קטנות, מדידה והערכת מורים, תגמול דיפרנציאלי ועוד, היו חיוניים לשיפור מערכת החינוך שלנו. זמן קצר לאחר שהרפורמות יצאו לדרך כבר ניתן היה לזהות סימנים שהעידו על עלייה בביקוש להוראה.

אבל זו הייתה רק התחלת הדרך. נדרש מאמץ לאומי וחברתי כולל ומתמשך שתכליתו העלאת יוקרת ההוראה. בין הצעדים שיש לנקוט: רפורמה משמעותית בהכשרת המורים בישראל, התעקשות על תגמול דיפרנציאלי למורים מצטיינים (בנוסף לתגמול הדיפרנציאלי הבית־ספרי שהונהג במסגרת “עוז לתמורה”) ומדיניות כוללת לחיזוק מנהלי בתי־הספר, שתכלול הגדלת עצמאותם ושיפור משמעותי בשכרם.

רשויות המדינה, השלטון המקומי והחברה האזרחית חייבים לבטא הכרה והערכה כלפי מי שבחר בחינוך כדרך חיים. הצלחת החינוך תלויה גם במתן גיבוי לאנשי החינוך בעבודתם, הן מצד המערכת והן מצד ההורים.

הטכנולוגיה מכתיבה שינוי מהיר ודרמטי בכל תחומי החיים. היא משפיעה ותשפיע גם על עדכון מתמיד בדרכי ההוראה והלמידה. יש להציב בפני אנשי החינוך יעדים ולאפשר להם יותר חופש בבחירת הדרכים להשגת יעדים אלה. לזמינות המידע לתלמידים יש ותהיה השפעה על דרכי ההוראה. מורה העתיד האידיאלי לא רק יקנה לתלמידיו אהבת דעת, אלא יחזק בהם את הממד הערכי מתוקף אישיותו. בתי־הספר של העתיד לא רק יבנו את הכישורים הקוגניטיביים של תלמידיהם, אלא גם יחזקו את הכישורים הרגשיים והחברתיים שלהם ויכינו אותם טוב יותר לחיים.

חינוך איכותי אינו מותרות. חינוך איכותי הוא המפתח לעתיד ילדינו ולעתיד המדינה. יש להיאבק עליו בנחישות.

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

לכתבה המקורית