על משבר הפנסיה הצפוי והדרכים להתמודד איתו. במסיבת העיתונאים להצגת דו״ח הועדה לעתיד ענף הביטוח בראשותי