X

אני יודע שאכפת לכם מעתיד המדינה ואתם מאמינים בערכים ובדרך של הליכוד. 

 אל תעמדו מהצד. 

אני קורא לכם: התפקדו לליכוד והשפיעו על עתיד המדינה. 

ביחד נחזק את הליכוד ואת ישראל. 
לחץ כאן >>> להתפקדות לליכוד